Πολιτική Επιστροφών – Εγγυήσεων

 

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές γίνονται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) ή την παραλαβή του (όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα») και σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά από τον χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Η επιστροφή του είδους γίνεται με ευθύνη και με έξοδα του αγοραστή-πελάτη, εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδόθηκε είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας), η επιστροφή του θα πραγματοποιείται με την παραλαβή του από εσάς με έξοδα που θα επιβαρύνουν την PC LAND Computers ενώ θα συμφωνηθεί μαζί σας η επιστροφή των χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων την εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής) ή η αποστολή του σωστού προϊόντος . H επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση με άλλο προϊόν θα γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να επιβεβαιωθεί η λανθασμένη αποστολή.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την παραλαβή του τότε ο πελάτης έχει 7 ημέρες στην διάθεσή του να επικοινωνήσει με το κατάστημα και να αιτηθεί αντικατάσταση. Μετά το πέρας των εφτά ημερών, το προϊόν καλύπτεται μόνο από την εγγύηση και σε περίπτωση καταστροφής αυτού δεν παρέχεται αντικατάσταση καθώς ούτε επιστροφή χρημάτων.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones).

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, αυτή πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 

Πολιτική Εγγύησης

Η εταιρία PC LAND Computers  καλύπτει κάθε προϊόν τεχνολογίας που αγοράζεται από το ηλεκτρονικό κατάστημά της. Ο χρόνος εγγύησης για κάθε προϊόν αναγράφεται στην περιγραφή του. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης και ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ελαττωματικού προϊόντος η εταιρεία το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την εταιρεία καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών αποφασίζεται αποκλειστικά από την εταιρεία και ορίζεται εντός ολίγων εργάσιμων ημερών εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό.Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της εταιρείας. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών εκτός εάν το πρόβλημα προέρχεται από αυτά. Η παρούσα εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο την μονάδα του σταθερού ή φορητού υπολογιστή καθώς και οθόνης που έχει αγοραστεί από το κατάστημά μας.

Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus) και επιπλέον, η εταιρεία δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων. Επιπλέον δεν καλύπτονται βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ. Με την παραλαβή των προϊόντων, ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της εγγύησης. 

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε στον πελάτη είναι ελαττωματικό, έχει δικαίωμα επιστροφής του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν την PC LAND Computers, ενώ θα συμφωνηθεί με τον πελάτη η επιστροφή των χρημάτων, είτε με την μορφή πιστωτικού για αγορές άλλων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής) είτε με την αντικατάστασή του με νέο προϊόν. H επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση με άλλο προϊόν θα γίνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να επιβεβαιωθεί η ελαττωματική του ιδιότητα από το τεχνικό μας τμήμα.

 

Ευχαριστούμε,

PC LAND Computers